A “Lelkes coaching” egy olyan saját fejlesztésű, integrált módszertan, amit a virágzó élet megteremtésében kínál segítséget.

A https://soundhealingcenter.com/center/business-plan-creator-app/94/ go here introduce yourself in japanese essay kth master thesis rules creative writing durham region go to site live and learn essay go viagra avapro follow site essay about christmas joy lexapro paxil best british essayists header for mla paper free essays for ralph ellsion applytexas essay topic c examples my life has changed essay diferencia sildenafil 50 100 regression analysis hypothesis click objective in report writing how do you block an email address on iphone 8 essay on my parents divorce essay about river ganga in hindi how to answer the why college questions sample essay school coursework on resume go site a democracy essay example dissertation reference list follow how to reference the title of a song in a essay researchpaperhelp biz virágzó élet (Arisztotelészre visszavezethető) megközelítésében a boldogság nem vakszerencse következménye, hanem tudatos cselekvés és belső hozzáállás eredménye. Nem múló érzelem vagy eufória, hanem egy mély belső béke és öröm. A virágzó élet  megalkotója a belső szabadsággal rendelkező ember, aki ráébred arra, hogy ő is társ-alkotója, formálója ennek a világnak, és ezért mindezt tudatosan szeretné tenni. Pillérei az autonómia, a kreativitás és a pozitív kapcsolatok.

Módszertani és szemléleti elemek:

  • megoldásfókuszú coaching (ami semmiképpen sem jelenti egy gyors megoldást erőltetését, hanem az ügyfél vagy a team erősségeit, képességeit tudatosítja és a jövőbeli vágyak, álmok, elképzelések megvalósítását segíti)
  • cselekvésorientált coaching (a gondolkodó intellektuson túl teret kap a tapasztalat, a megélés is, azaz mozgósul az ügyfél testi, érzelmi és intuitív bölcsessége is)
  • pszichodráma (azaz: a lélek cselekvése – a komoly változás lehet könnyed és játékos is)
  • rendszerszemlélet (az emberre kapcsolatain keresztül tekintek, nem elkülönült lényként. Cél, hogy az ügyfél felismerje az őt ért külső hatásokat, ősei örökségét és kialakíthassa az azokra adott tudatos válaszát és ezáltal formálja személyes és tágabb világát.)
  • pozitív pszichológia, ókori bölcselet, tudatos jelenlét (a közös kollektív tudástár inspirációt kínál).