A virágzó életben a boldogság nem vakszerencse következménye, hanem tudatos cselekvés és belső hozzáállás eredménye. Nem múló érzelem vagy eufória, hanem egy mély belső béke és öröm.

A coaching során segítséget kínálok:

  • a virágzó, örömmel és értelemmel teli élet kiteljesítésében,
  • az egyéni alkotóerő, kreativitás kibontakoztatásában, egy konkrét alkotó folyamat kísérésében,
  • támogató, szerető kapcsolatok létrehozásában és ápolásában – a magánéletben vagy a munkában,
  • a “titok”, a láthatatlan feltárásában – amikor egy fontos célt egy belső erő meggátol, szabotál, vagy
  • amikor egy kapcsolatrendszer működése, dinamikája látszólag érthetetlen,
  • a közösségi aktivitással vagy társadalmi részvétellel, a közjó segítésével kapcsolatos témák, tevékenységek dilemmáiban.

Módszer

Integrált módszerem támaszkodik a megoldásfókuszú coaching, a pszichodráma, a pszichodramatikus rendszerállítás, a pozitív pszichológia és a tudatos figyelem (mindfulness) terén szerzett ismereteimre és tapasztalataimra. Rendszerszemléletben dolgozom, figyelve a külső körülmények, viszonyok és az egyéni belső világ kölcsönhatásaira. A konkrét módszertan és a folyamat illeszkedik az ügyfél témájához és személyiségéhez. Célom, hogy a gondolkodás mellett mozgósuljon az intuitív érzelmi és testi tudás és megélés is.

Mi történik egy alkalommal?

A coachingülés fókuszát az ügyfél választja meg és a coach az ügyfél céljához kapcsolódó kérdéseket tesz fel. A coachingbeszélgetés négyszemközt zajlik, alkalmanként általában 80 percben és a coachot szigorú titoktartás köti az elhangzottakkal kapcsolatban. A biztonságos és barátságos térben lehetőség van a szabad önkifejezésre, arra, hogy új módon találkozz belső működéseiddel és barátságos, elfogadó, kíváncsi és játékos módon legyél magaddal a folyamat során.

Hol?

Bécs belvárosában, egy coaching helyiségben vagy on-line.