Az értékteremtő élet alapvető pillére a valódi, belső szabadsággal rendelkező ember, aki ráébred arra, hogy ő is társ-alkotója, formálója ennek a világnak, és ezért ezt tudatosan szeretné tenni.

Coachként ebben kínálok segítséget.

Milyen kérdésekkel fordulhatsz hozzám?

  • a virágzó, értelemmel teli élet kiteljesítése,
  • az egyéni alkotóerő, kreativitás kibontása,
  • örömmel teli élet tanulása, tapasztalása – a nehéz érzések és kihívások tagadása nélkül,
  • támogató, szerető kapcsolatok létrehozása és ápolása – magánéletben vagy a munkában,
  • a közösségi aktivitással vagy társadalmi részvétellel, a közjó segítésével kapcsolatos témák, tevékenységek dilemmái.

Módszer

Megoldásfókuszú és cselekvésorientált coachingot kínálok, aminek sajátossága, hogy hatékony és új felismeréseket hoz.  Ennek oka, hogy a segítő beszélgetések azon módszereit alkalmazza, amelyek kutatások alapján a leghatékonyabban mozgósítják az ügyfél erőforrásait, és a problémák alapos elemzése helyett a megoldások keresésére helyezi a hangsúlyt. Mindehhez segít, hogy a gondolkodás mellett mozgósul az intuitív érzelmi és testi tudás és megélés is.

Mi történik egy alkalommal?

A coachingülés fókuszát az ügyfél választja meg és a coach az ügyfél céljához kapcsolódó kérdéseket tesz fel. A coachingbeszélgetés négyszemközt zajlik, alkalmanként általában 60-90 percben és a coachot szigorú titoktartás köti az elhangzottakkal kapcsolatban. A biztonságos és barátságos térben lehetőség van a szabad önkifejezésre, arra, hogy új módon találkozz belső működéseiddel és barátságos, elfogadó, kíváncsi és játékos módon legyél magaddal a folyamat során.

Hol?

Bécs belvárosában, egy coaching helyiségben.

Skype-on is vállalok üléseket.